By -

Đã có 280 triệu tên miền được đăng ký trên toàn cầu

Chỉ trong quý 2/2014, 4 triệu tên miền đã được đăng ký mới trên Internet, nâng tổng số tên miền được đăng ký lên 280 triệu trên toàn thế giới. Thông tin trên được công ty hàng đầu trên toàn cầu về tên miền và an ninh mạng – Verisign vừa công bố trong Báo cáo...